ศธ.สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจดูแลรับตรง

วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้สั่งการให้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อศึกษา และวางระบบการจัดตั้งศูนย์กลางการคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรง โดยมอบให้เลขาธิการ กกอ.เป็นประธาน และเชิญตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาช่วยด้วย โดยให้เริ่มทำเป็นตุ๊กตาก่อนว่า ระบบการรับตรงนั้น ควรจะเป็นอย่างไร จากนั้นสอบถามความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องยึดหลักโปร่งใส ยุติธรรม อำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และมหาวิทยาลัยได้ตามที่ต้องการด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบรับตรงนี้น่าจะทำได้ในปีการศึกษา 2554

ด้าน ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมานี้ จะต้องมาดูในหลายมิติ เช่น แง่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะมาทำงาน โดยเฉพาะถ้าจะให้ สกอ.เข้าไปดูแลเรื่องนี้ จะต้องให้อำนาจกับ สกอ.ด้วย โดยอาจจะต้องขอเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อที่ว่า สกอ.จะได้มีอำนาจในการสั่งการในการไปกำหนดการรับตรง เช่น กำหนดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องรับตรงพร้อมกัน หรือถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่ทำตาม ให้ สกอ.ลงโทษได้เลย ขณะที่ปัจจุบันนี้ สกอ.ไม่มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ชอบให้ใครมาสั่งการ แต่จะชอบให้ชี้แนวทาง ใช้กระบวนการทางวิชาการ และที่สำคัญจะต้องชี้ให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนมาก ซึ่งตนเชื่อว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็น่าจะรับฟัง และดำเนินการตาม.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด