อ้างเขมรมีหลักฐานเด็ดเสียง''กษิต''ล้วงตับ

''ตู่''อ้างเขมรกุมเทปลับเสียง''กษิต''สั่งหาตารางบิน พท.ปัด''จิ๋ว''จัดฉาก กสม.เบาใจคนไทยถูกเขมรจับเริ่มคลี่คลาย