ศธ.เตรียมสอบวัดกึ๋นครูทั่วประเทศ

วันนี้(18 พ.ย.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 25 แห่ง ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศธ. โดยมีระยะเวลาการอบรมพัฒนา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2553-2555 แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ประมาณ 40,000 คน โดยจะอบรมให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2553 เพราะถือว่าผู้บริหารเป็นผู้นำองค์กร และเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับการอบรมให้มีศักยภาพ มิฉะนั้นองค์กรจะเดินไปได้ยาก และ 2.กลุ่มครูผู้สอน ทั้งในสังกัด สพฐ .และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 4 แสนกว่าคนทั่วประเทศ ซึ่งการอบรมจะเน้นให้ครูสามารถไปสอนเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา เน้นครูสามารถสอนเด็กให้อ่าน เขียนคล่อง และคิดวิเคราะห์เป็น ระดับมัธยมต้นและปลาย เน้นเรื่องความเป็นเลิศทางด้านกลุ่มสาระวิชาที่เรียน และคิดวิเคราะห์เป็น โดยจะอบรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี ใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการไทยเข้าแข็ง ประมาณ 8,259 ล้านบาท จำแนกเป็น 2553 จำนวน 1,440 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 3,417 ล้านบาท และปี 2555 จำนวน 3,402 ล้านบาท

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า กระบวนการอบรมพัฒนา จะเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินพื้นฐานความรู้ของครูเป็นรายบุคคล โดยสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับความรู้ของครูว่าอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง หรือระดับต้น จากนั้นจะนำไปสู่การจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนา โดยตนได้มอบแนวทางเบื้องต้นว่า หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ที่จะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2553 สอดคล้องกับนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น สอดคล้องกับการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น และออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนในห้องเรียนด้วย ซึ่งในระหว่างการอบรมพัฒนาก็จะมีการทดสอบเป็นระยะด้วย และเมื่ออบรมเสร็จก็จะมีการทดสอบครั้งสุดท้ายอีกรอบ จากนั้นจะมีกระบวนการติดตามผลสัมฤทธิ์ของครูที่มีต่อการสอนเด็กต่อไป.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!