กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศ สืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง นายนเรศ ศิรินานุวัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้อนุมัติรับเด็กหญิงอรอุมา จันทร์ดี เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เข้าไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 โดยศูนย์ประชาบดี 1300 นำส่ง เนื่องจากบิดาเด็กทอดทิ้ง มารดาต้องการประกอบอาชีพขอฝากไว้เป็นการชั่วคราว จากหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อ นางสาวสมมุติ สีนุนาม มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้ที่ 78/ 24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 - 5847253

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!