เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดงานวันเฉลิมพระนมพรรษา "5 ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองจันทบุรี เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดประดับตกแต่งประทีปโคมไฟ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช นายชวลิต สุขเกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองจันทบุรี กำหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 5 ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2552 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอลยเดช ที่ทรงปกครองประชาชนชาวไทย ในระบอบประชาธิปไตยอย่างร่มเย็นเป็นสุข และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา จึงขอเชิญชวน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ชมรม ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดประดับตกแต่งประทีปโคมไฟตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงแรม ภัตตาคาร บริษัท ห้างร้าน และรัฐวิสาหกิจ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา " 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 กำหนดการรัสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวัน 2 ธันวาคม 2552 วันประกวดและตัดสิน คณะกรรมการจะตรวจให้คะแนน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 น. ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ" 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด