รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการสาระธรรมเพื่อมวลชน "สื่อมวลชน เพื่อนร่ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสาระธรรมเพื่อมวลชน "สื่อมวลชน เพื่อนร่วมสร้างโลก นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสาระธรรมเพื่อมวลชน "สื่อมวลชน เพื่อนร่วมสร้างโลก ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานตลอดจนองค์กรต่างๆ โดยจัดให้มีการปาฐกถาเกียรติยศฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 22 23 พฤศจิกายน นี้ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ได้มีการค้นพบบันทึกของอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ ได้มีการปาฐกถาถึงเรื่องสื่อมวลชน เมื่อรัฐบาลได้ทราบถึงเรื่องนี้ จึงได้หารือกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และมีความเห็นว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้สังคมได้วินิจฉัยและขบคิด หากสื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ตามวิชาชีพแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันสร้างโลกตามแนวคิดของงานนี้ ดังนั้น เมื่อมีพระ ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้มีงานปาฐกถาที่สำคัญ ก็น่าจะหยิบยกงานปาฐกถานี้มาแพร่ขยายให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งได้จัดทำเป็นคลิปเสียงและภาพ ทั้งหมด 14 ตอน โดยจะเป็นการนำธรรมะเผยแผ่ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อมวลชนทั้งหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมได้มีโอกาสที่จะซึมซับและรับทราบธรรมะเหล่านั้น ให้นำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ และ อ.ส.ม.ท. ขอให้ออกอากาศทุกหลังข่าวต้นชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งส่งสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิต รวมทั้ง ให้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!