4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ (18 พ.ย.52) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต่อไป นายสมศักดิ์ จังตระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจร และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพครบวงจร การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และมีระบบการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ 2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัด ทั้งสิ้น 71 โครงการ ในวงเงินงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!