คพ.จัดสัมมนาอาคารเขียว หวังเพิ่มอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ จัดสัมมนา เกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานเขียว หวังเพิ่มอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานเขียว ว่า กิจกรรมนี้ ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดอาคารเขียว หรือ Green Building ภายใต้โครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารในเรื่องการลดปัญหามลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เน้นการประหยัดพลังงาน โดยการสัมมนาได้เสนอเกณฑ์และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารทั้ง อาคารเก่า และอาคารที่สร้างใหม่ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาอาคารนำร่องในปีนี้ ที่กรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะกับการนำไปใช้งานมากขึ้น และได้ยกตัวอย่างอาคารเขียวนำร่อง จากส่วนราชการ อาทิ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี เป็นแบบอย่างในการให้หน่วยงานราชการอื่นๆนำไปเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้ ในปี 2553 กรมควบคุมมลพิษจะจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมุ่งสู่อาคารสีเขียวของภาครัฐ เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมอาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการอื่น และเพิ่มจำนวนอาคารเขียวให้มากขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มอาคารตัวอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ นำเกณฑ์อาคารสำนักงานเขียวไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!