แจ้งข้อหา''ศิวรักษ์''ฉกข้อมูลลับ ''บัวแก้ว''ปัด

''บัวแก้ว''โต้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมประสานทนายสู้ชั้นศาล กัมพูชาแจ้งข้อหาวิศวกรไทย จารกรรมข้อมูลลับ