''บิ๊กเต๋า''ห่วง''สัณฐาน''หวั่นลูกน้องเกียร์ว่าง

รักษาการแทน ผบช.ภ.7 ลูกหม้อนครบาลห่วงใย ผบช.น.คนใหม่ อาจไม่ได้รับความร่วมมือผู้ใต้บังคับบัญชา