ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ ให้เกษตรกรติดตามการประกาศราคาอ้างอิงของ ก.พาณิชย์ก่อนทำสัญญาตามโครงการประกันราคาข้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกาฬสินธุ์ เข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ผ่านการประชาคมและทำสัญญากับ ธ.ก.ส. แล้ว นางระพีพรรณ จริยศิลป์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว สำหรับสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนเกษตรกรที่มาจัดทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 แยกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ผ่านประชาคม 75 ราย พื้นที่เพาะปลูก 444 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ 228.569 ตัน มันสำปะหลัง เกษตรกรที่ผ่านประชาคม 1749 ราย พื้นที่เพาะปลูก 123,527 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ 466,257.535 ตัน ข้าวนาปี 83,288 ราย เกษตรกรที่ผ่านประชาคม 551,210 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ 196,243.696 ตัน สำหรับขั้นตอนการประกันราคาข้าวนั้น ขั้นแรกเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรให้ทราบว่า มีพื้นที่เท่าใด ข้าวชนิดใด เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการประชาคม เพื่อให้ทราบว่าคนใดทำนาจริง มีข้าวจริง โดยประชาชนในหมู่บ้านตรวจสอบกันเอง หลังจากนั้น เกษตรกรจึงนำใบรับรองที่ได้จากสำนักงานเกษตรไปทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ก่อนทำสัญญาเกษตรกรต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ส่วนรายที่มีแล้วใช้บัญชีเก่าก็ได้ำหรับช่วงที่ทำสัญญาให้เกษตรกรติดตามประกาศราคาอ้างอิงของกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศทุกวันที่ 1 15 และ 16 30 ของเดือน หากช่วงใดที่ผลต่างราคาอ้างอิงกับราคาประกันใกล้เคียงกัน เกษตรที่ทำสัญญาช่วงนั้นจะได้เงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีน้อย หากราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันมาก เกษตรกรก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีมาก ซึ่งราคาส่วนต่างที่เกษตรจะได้รับไม่เกี่ยวข้องกับราคารับซื้อของโรงสีหรือตลาดทั่วไปแต่อย่างใด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!