กทม.ตั้งเป้าเป็นแชมป์เมืองสุขภาพดี จากแคมเปญ1,000 เมือง1,000 ชีวิต ที่จะจัดพร้อมกันทั่วโลกในเดือนเมษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าเป็นแชมป์เมืองสุขภาพดี จากแคมเปญ 1,000 เมือง 1,000 ชีวิต ที่จะจัดพร้อมกันทั่วโลกในเดือนเมษายน 2553 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 13 ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการหารือแนวทางการทำงานของศูนย์พัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลก รวมถึงศึกษาผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในเมือง ตลอดจนปัญหาการขยายตัวของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดโรคของประชาชน อาทิ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 วัณโรค และโรคซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับ 4 ของโรค และมีแนวโน้มจะขึ้นสู่อันดับ 2 ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกันทั้วโลก จึงได้กำหนดจัดงานสุขภาพดีทั่วโลก 2010 หรือ World Health Day 2010 ภายใต้แคมเปญ 1,000 เมือง 1,000 ชีวิต ในเดือนเมษายน 2553 ที่จะร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนพร้อมกันทั้ง 1,000 เมือง ทั่วโลก ด้านพญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าจะเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้จากแคมเปญ 1,000 เมืองให้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร มีระบบบริหารจัดการและระบบป้องกันโรคติดต่อค่อนข้างดีกว่าเมืองอื่น ส่วนการแก้ปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าจะรีบดำเนินการ โดยให้ผู้ป่วยมาลงทะเบียนที่ศูนย์สาธารณสุขในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำตัวเลขไปรายงานต่อที่ประชุม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2553 ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด