ตัวแทนมาบตาพุดร้องตั้งสัดส่วนภาค ปชช.

ตัวแทนชุมชนมาบตาพุด ร้องนายกฯ ทบทวนตั้งกก.4ฝ่าย สัดส่วนภาคประชาชน หวั่นคนนอกเข้าแสวงหาประโยชน์