สถานการณ์น้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ปีนี้ได้รับน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ไม่มีปัญหาเรื่องจัดสรรน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปริมาณน้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี และจะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกร 2 ลุ่มน้ำ แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรทั้งหมด นายวัฒนา วิจิตรจันทร์ นายช่าง 9 ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ระดับน้ำประมาณร้อยละ 86 ของระดับน้ำเก็บกักสูงสุด หรือประมาณ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำใช้งานได้ประมาณ 104 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับปีที่ผ่านมา แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำขณะนี้ ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำเซินกับลุ่มน้ำพรม อย่างไรก็ตามปริมาณที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ซึ่งประมาณกลางเดือนธันวาคม จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์น้ำ เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้เกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด คาดว่าภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถปล่อยน้ำลงลุ่มน้ำพรมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอบ้านแท่นประมาณวันที่ 20 ธันวาคมนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!