อบจ. ระนองทุ่มงบ 8 แสนบาท จัดการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อ.ละอุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง นายนภา นทีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.)ระนอง กล่าวว่า อบจ.ระนอง ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 800,000 บาท ให้อำเภอละอุ่น และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.ละอุ่น ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2552 ณ ลำคลองละอุ่น บริเวณหัวรถจักรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและฟื้นฟูกีฬาทางน้ำ เพื่อเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ของอำเภอละอุ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาวประเภทความเร็วขึ้นโขนชิงธงประเภทต่าง ๆ การประกวดเรือประเภทสวยงาม การประกวดเรือประเภทตลกขบขัน การประกวดเรือประเภทความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!