วุฒิเห็นชอบ22รายชื่อกมธ.วิปวุฒิชุดใหม่

วันนี้(16 พ.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้แจ้งว่า ขณะนี้ถือว่าครบกำหนดเวลาภายใน 1 ปี 6 เดือน ตามข้อบังคับวุฒิสภาจะต้องมีการคัดเลือกตำแหน่งประธาน "รองประธาน "เลขานุการ และโฆษกกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ)ในส่วนที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการสามัญ 22 คณะ ชุดใหม่ด้วย โดยแต่ละคณะส่งตัวแทนมา 1 คน เพื่อให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อด้วย นอกจากนี้น.ส.ศรีสกุล มั่นศิลป์ ซึ่ง กกต.ได้ประกาศรับรองให้เป็น ส.ว.นครสวรรค์ ได้กล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วย

กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) จำนวน 22 คน โดยคณะกรรมาธิการการกีฬา เสนอชื่อ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิถต์ ,คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เสนอชื่อ นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการคมนาคม เสนอชื่อ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี,คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เสนอชื่อ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ส.ว.สรรหา , คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เสนอชื่อ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการทหาร เสนอชื่อ พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เสนอชื่อ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี

คณะกรรมาธิการการปกครอง เสนอชื่อ นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการพลังงาน เสนอชื่อ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เสนอชื่อ นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร , คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เสนอชื่อ นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ เสนอชื่อ นายสมัคร เชาวภานันท์ ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม เสนอชื่อ สุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม เสนอชื่อ นายประสิทธิ์ โพธสุธน ส.ว.สุพรรณบุรี ,คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เสนอชื่อ นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม , คณะกรรมาธิการการศึกษา เสนอชื่อ นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช ,คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เสนอชื่อ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และติดตามการบริหารงบประมาณ เสนอชื่อ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีษะเกษ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ,คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม เสนอชื่อ นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอชื่อ นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!