นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียนในจังหวัดจันทบุรี แห่เข้าชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง ชื่นชมในพระบารมีและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร วันนี้ (16 พ.ย.52) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางเข้าชมนิทรรศการพระบารมีและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และพระอัจฉริยภาพ ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชม มีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี นำคณะนักเรียน นักศึกษาทยอยเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวร ตัวแทนคณะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน อำนวยวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กล่าวแสดงความรู้สึกว่า เหล่าคณะครูและนักเรียนรู้สึกชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งฝนหลวง ในการที่ทรงมีความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของประชาชน และการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทรงเล็งเห็นปัญหาความผันแปรไม่แน่นอนของสภาวะฝนธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ที่แนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต จึงก่อเกิดโครงการพระราชดำริมากมาย รวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยด้านฝนหลวงนอกจากจะทรงมีพระราชดำริก่อกำเนิดโครงการฝนหลวงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 แล้ว พระองค์ยังทรงทุ่มเท พระวรกายในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!