พม.สสส. -มูลนิธิเพื่อนหญิง ประกาศปฏิญญา ยุติความรุนแรงในเด็ก-สตรี หลังพบทุก 20 นาที เด็ก สตรี ถูกกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง ประกาศปฏิญญา ยุติความรุนแรงในเด็ก-สตรี หลังพบทุก 20 นาที เด็ก สตรี ถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยที่ผู้กระทำความรุนแรงเป็นคนใกล้ชิด สามี หรือคนในครอบครัว มากถึง ร้อยละ 80 นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิเพื่อนหญิง โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัด "มหกรรมยุติความรุนแรง ต่อ สตรี เด็กและครอบครัว 2552 ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไทย ดังนั้นในวันนี้ (16พ.ย.)หน่วยงานทีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันประกาศปฏิญญาด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง ทั้งนี้จากสถิติข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 พบว่า เด็ก สตรี ถูกทำร้ายร่างกายมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งสิ้น 26,565 ราย เฉลี่ยวันละ 73 ราย หรือทุก 20 นาที เด็ก สตรี ถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยที่ผู้กระทำความรุนแรงเป็นคนใกล้ชิด สามี หรือคนในครอบครัว มากถึง ร้อยละ 80 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวอีกว่า ความรุนแรงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน คอยเฝ้าระวังก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม อย่างไรก็ตามพม. มีหน่วยบริการให้คำปรึกษาในการเฝ้าระวังความรุนแรง ผ่านศูนย์ประชาบดี โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!