ศธ. เตรียมจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ภายในปีการศึกษา 2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนเองได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และคณะกรรมการดำเนินงาน มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. เป็นประธาน เพื่อพัฒนาให้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หรือ N-NET ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุกแห่ง ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะดำเนินการจัดทำระบบการทดสอบ ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือในเบื้องต้นกับ สทศ. ถึงการดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยข้อสอบของการศึกษานอกระบบจะต่างจากการศึกษาในระบบ เพราะผู้เรียนอยู่ในคนละวัย ฉะนั้น N-NET จะเป็นข้อสอบที่มีลักษณะเฉพาะ โดยจะวัดที่ความรู้ และทักษะในการทำงานควบคู่กัน อย่างไรก็ตามคาดว่า จะเริ่มทดสอบ N-NET ได้ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งจะวัดครบทุกกลุ่มสาระวิชาเช่นเดียวกับการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยจะทดสอบผู้เรียนที่กำลังจะจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!