หุ้นไทยภาคเช้าบวกเกือบ 7 จุด

ตามทิศทางตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแรงกลับเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มหลัก ทั้งพลังงาน และธนาคาร