''สุเทพ''ขอบคุณอินโดทำหน้าที่กาวใจ

ย้ำไทยยังคงใช้วิธีทางการทูตกับกัมพูชา ไม่หวั่น''มาร์ค''ตั้ง''ธานี''เป็นรองเลขาธิการนายกฯ ยันไม่ยึดติดอำนาจ กำชับ''ปทีป''ดูคดีระเบิดใกล้ชิด