สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี

นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 สบศ.มีนโยบายรับนักศึกษาใหม่ที่มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สบศ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน และให้ทุนอุดหนุนตลอดหลักสูตร ปีละประมาณ 50,000 บาทต่อคน โดยจำนวนรับนักศึกษาของแต่ละคณะ ประกอบด้วยคณะศิลปศึกษา หลักสูตร 5 ปี เป็นบัณฑิตครูสอนด้านนาฏศิลป์และดนตรี มีใบประกอิชาชีพ ส่วนกลางรับ 150 คน ส่วนภูมิภาค รับ 340 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ หลักสูตร 4 ปี เป็นบัณฑิตมุ่งเน้นการเป็นศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ส่วนกลางรับ 50 คน คณะศิลปวิจิตร หลักสูตร 4 ปี เป็นบัณฑิตด้านทัศนศิลป์ 6 สาขาวิชา ส่วนกลางรับ 120 คน ส่วนภูมิภาคที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับ 45 คน

เราคงรับจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะ ต้องเน้นคุณพไม่ใช่ปริมาณ โดยนักเรียนคนใดสนใจสามารถซื้อ ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป และรับสมัครวันที่ 14-19 ธ.ค. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2224-4704 ต่อ 101, 106, 107 หรือดูข้อมูลได้ที่ http://center.bpi.ac.th อธิการบดี สบศ. กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด