จ.พังงา เปิดศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกเคียนบ้านบางกรักใน ส่งเสริมด้านการเรียนรู้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพังงา เปิดศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกเคียนบ้านบางกรักใน เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพประจำหมู่บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.จังหวัดพังงา นายนิโอะ นิม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา และ ว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์ กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า ร่วมพิธี เปิดศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกเคียนบ้านบางกรักใน โดยมีกลุ่มนักศึกษา กศน. กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ทั้งนี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดระบบการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่มในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้มีการเปิดศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกเคียนบ้านบางกรักใน ศูนย์พัฒนาอาชีพประจำหมู่บ้านบางกรักในขึ้น ซึ่งเป็นตำบลแรกของอำเภอตะกั่วป่า ที่จะรองรับการให้บริการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของพลังประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขและความสุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด