ชลประทานพะเยา ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการชลประทานพะเยา ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอปง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่กำลัง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง นายจรินทร์ คงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา และ นายเดชา สุทธกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอปง รวม 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำตอง โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซอ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.ในปีงบประมาณ 2551 และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่กำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณขุดลอกในปีงบประมาณ 2553 ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง โดยการติดตามงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่กำลัง ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำและช่วยลดปัญหาการตกตะกอนดินภายในอ่างเก็บน้ำนี้ เป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด