รอ กต. ประสานช่วยวิศวกรไทยในกัมพูชา

''สุเทพ''ยันข้อมูลการบิน ''ทักษิณ'' ไม่ใช่ข้อมูลลับ ทางการไทยรู้อยู่ก่อนแล้ว ชี้ข่าวจับ จนท.ศรภ.ไทย แค่ข่าวลือ