สสจ.พะเยา รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พร้อมกับทั่วประเทศ ครั้งแรก 23 ธ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พร้อมกับทั่วประเทศ ครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคมนี้ เพื่อป้องกันการระบาดในประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโปลิโอที่อาจมาจากนอกประเทศ แพทย์หญิงอารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีเด็กเล็กกลุ่มด้อยโอกาส เด็กกลุ่มแรงงานทั้งเด็กไทยและต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายหรืออพยพเข้ามาในประเทศที่อาจยังไม่เคยได้รับหรือได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามกำหนด จึงมีความเสี่ยงในการรับเชื้อจากภายนอกประเทศและนำมาแพร่ระบาดให้ับประชาชนภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะทำการให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2552 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโปลิโอที่อาจมาจากนอกประเทศ พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กไทยในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปีและเด็กต่างชาติจะรณรงค์ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี พื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการรณรงค์ คือ ตำบลที่เข้าเกณฑ์ดังนี้ คือ 1.เป็นพื้นที่ทุรกันดาร 2.มีเด็กด้อยโอกาสเป็นชุมชนแออัดมีรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างอาศัยอยู่ 3.มีเด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ที่มักไม่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 4.ตำบลที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าร้อยละ 90 และ 5.เป็นชายแดนติดกับประเทศพม่า หรือมีรายงานการเกิดโรคคอตีบ หัด ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีย้อนหลัง 3 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร 054 409130-133

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!