มาร์คแจงปัญหากัมพูชาให้อินโดฯทราบ

ยันไทยจะปฎิบัติด้วยความระมัดระวัง ด้าน กษิต ลั่นติดตาม แม้ว ต่อไป เชื่อออกจากกัมพูชาแล้วปัญหาก็ไม่จบ