รายงานพิเศษ สปสช.ตอนที่ 1 เรื่อง ของเล่นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ของเล่นฟื้นฟูผู้พิการจากภูมิปัญญาชาวบ้านของปู่ไพ ที่ทำให้หลานที่พิการมาแต่กำเนิดสามารถเดินและใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป จุดประกายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมนำมาเป็นแนวทางในการรักษาผู้พิการตามสิทธิบัติทอง ผ่านกองทุนผู้พิการ ความพิการเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่ตนเองรัก แต่ความพิการกลับทำให้ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยใน ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างปู่ไพ สมสีลา ที่วันนี้มีอายุถึง 80 ปี การลุกขึ้นมาต่อสู้กับความพิการของหลานชายด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านมาตลอด 24 ปี ทำให้วันนี้ปู่ไพ ได้รับการยกย่องให้เป็นช่างประดิษฐ์แห่งยอดไม้ พร้อมได้รับมอบปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งที่มีต้นทุนการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่านั้น ปู่ไพ เล่าย้อนหลังไปกว่า 20 ปี ก่อนที่ความพิการยังเป็นเหมือนหายนะของครอบครัวคนต่างจังหวัด ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องทิ้งให้เด็กพิการที่เกิดมาในครอบครัวมีชีวิตไปตามยะถากรรม ไม่มีโอกาสรับการรักษา ทำกายภาพบำบัด หลายรายต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเวทนา ปู่ไพ เป็นอีกคนหนึ่งที่เจอกับหายนะนั้น แต่ด้วยความรักที่มีต่อหลานชายซึ่งป่วยเป็นโรคสมองพิการมาตั้งแต่กำเนิด มีอาการแขน-ขาอ่อนแรง แพทย์ลงความเห็นว่าไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการกระตุ้นพัฒนาการและทำกายภาพบำบัดเท่านั้นที่พอจะมีความเป็นไปได้ ที่จะทำให้หลานรักสามารถเดินและช่วยตัวเองได้พอๆ กับเด็กทั่วไป จากวันนั้นด้วย 2 มือกับความรัก ที่ปู่ไพ มี ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานของเล่นกระตุ้นพัฒนาการของหลานได้มากถึง 21 ชิ้น อย่างม้าไม้ ของเล่นชิ้นแรกที่ช่วยฝึกการประคองตัวให้ตั้งอยู่ได้นาน และของเล่นอื่นๆ ที่ปู่ทำขึ้นจากการลองผิดลองถูก จากการสังเกตุอาการของหลานอย่างใกล้ชิด จนปัจจุบัน หลานชายในวัย 24 ปี สามารถเดินได้ และทำทุกอย่างได้เช่นเดียวกับคนปกติ และได้มาเป็นกำลังสำคัญในมูลนิธิคนพิการ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือคนพิการด้วยกัน ภาพสะท้อนที่ได้จากของเล่นปู่ไพ ทำให้เห็นถึงหลักสำคัญในการฟื้นฟูเด็กพิการ คือ ความรัก ความเข้าใจจากครอบครัวและชุมชน จุดประกายความคิดให้ นายแพทย์ วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องการขยายการเข้าถึงอุปกรณ์ของเล่นเพื่อฟื้นฟูผู้พิการให้ทั่วถึง จึงเตรียมขยายหลักการนี้เป็นหลักสำคัญในการดูแลผู้พิการในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สปสช. โดย ในปี 2553 นี้ สปสช.ได้จัดงบประมาณเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการกว่า 381 ล้านบาท เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการในท้องถิ่น ผ่านการจัดการในรูปของกองทุนคนพิการ ที่เตรียมนำร่องในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ และหนองบัวลำพู ก่อนเป็นจังหวัดแรก นอกจาก 2 จังหวัดนำร่อง สปสช. ยังตั้งเป้าขยายกองทุนคนพิการให้ได้ครอบคลุมทุกจังหวัด แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะความสนใจจากสังคมต่อการช่วยเหลือผู้พิการยังคงมีน้อย แต่ด้วยความริเริ่มนี้ จะทำให้อีกหลายครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และยากจนที่ใช้สิทธิบัตรทอง ใจชื้น ว่าเด็กพิการในครอบครัวของพวกเขาจะพอมีหวังที่จะได้รับการฟื้นฟูจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นที่รังเกียจ เมื่อนั้นห่วงอันหนักอึ้งที่พวกเขาแบกไว้มาตั้งแต่วันที่เด็กพิการในครอบครัวลืมตาดูโลก ก็คงถูกปลดเปลื้องได้อย่างถาวร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!