รมว.วธ. ยืนยัน จะเร่งผลักดันให้มีกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยัน จะเร่งผลักดันให้มีกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในปีนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่ออย่างเป็นระบบ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 ซึ่งแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น ว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่ออย่างเป็นระบบ ทั้งช่องทางกฎหมาย และแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ขณะนี้ตนเองได้ผลักดันให้จัดตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสื่อดีให้เกิดขึ้นในไทย ซึ่งจะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ และผู้รับสื่อไปพร้อมกัน จะเป็นการหาทางออกให้สื่อเด็ก โดยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนทั่วประเทศ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยยืนยันว่าพร้อมจะผลักดันให้กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เกิดขึ้นให้ทันในรัฐบาลชุดนี้ ภายในปี 2552 ด้านรองศาสตราจารย์วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดสื่อดี และผู้ผลิตสื่อดีในสังคม เกิดจากการผลักดันของเครือข่ายเยาวชนและครอบครัว ที่เดินหน้าต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ งบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ได้กำหนดให้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 5

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!