นางสาวไทย ปี2552 เชิญพิสูจน์ ความหอม นุ่ม อร่อย ขอข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ในงาน วันข้าวหอมะลิโลก 1 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวไทยปี 2552 เชิญพิสูจน์ความหอม นุ่ม อร่อย ของข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ในงาน วันข้าวหอมมะลิโลก 1 2 ธันวาคม 2552 นี้ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งเพาะปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก ด้วยสภาพดิน อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม ทำให้ข้าวหอมมะลิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เมล็ดข้าวจะสวย เรียว ยาว ขาว ใสตามธรรมชาติ เมื่อนำมาหุงต้มแล้ว จะมีความนุ่ม อร่อย และหอมนาน ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ 2.1 ล้านไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร และ ศรีสะเกษ ทั้งนี้ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ 47 อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรชาวนา หันมาปลูกข้าวหอมมะลิเต็มพื้นที่ และจัดจำหน่ายโดยตรง ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเศและต่างประเทศ และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร จึงได้กำหนดจัดงาน วันข้าวหอมมะลิโลก ขึ้น ในวันที่ 1 2 ธันวาคม 2552 กิจกรรม มี 3 จุดด้วยกัน จุดแรก เริ่ม 10 นาฬิกา ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ส่วนแยกอำเภอสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ เป็นพิธีเปิดงาน มีการบวงสรวงพระแม่โพสพ ลงแขกเกี่ยวข้าวบนผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ ขบวนแห่จำลองวิถีชีวิตของชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ การแข่งขันและประกวดต่างๆ อาทิ แข่งขันตำข้าวด้วยมือ นวดข้าวด้วยมือ การไถกลบตอซังข้าว การประกวดแปรรูปข้าวหอมมะลิ จุดที่ 2 เริ่มเวลา 19 นาฬิกา ที่กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย เป็นงานพาแลง แสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และการประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ จุดที่ 3 เริ่มเวลา 09.00 น. ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นการสัมมนาวิชาการและเจรจาธุรกิจการค้าข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ชมการแสดงนิทรรศการ และเลือกซื้อข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย ทางด้านนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญ น.ส.อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์(โจอี้) นางสาวไทยปี 2552 เดินทางมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวบนผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้และร่วมงาน พาแลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-527117

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!