รัฐบาลเตรียมจัดทำประชาคม กำหนดโครงการตามความต้องการของแต่ละชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศในโครงการชุมชนพอเพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เผย รัฐบาลเตรียมจัดทำประชาคม เพื่อกำหนดโครงการตามความต้องการของแต่ละชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน นายปราโมช รัฐวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้วางกรอบงบประมาณไว้สำหรับการพัฒนา 84,000 ชุมชนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2553 จำนวนกว่า 18,000 ล้านบาท โดยมีชุมชนที่ทำเรื่องของบประมาณมาแล้วกว่า 65,000 ชุมชน ได้รับการอนุมัติแล้วกว่า 32,000 ชุมชน แต่เนื่องจากประสบปัญหาแนวทางในการปฏิบัติ และมีหลายชุมชนทำเรื่องขอปรับแผนงานใหม่ ดังนั้นจะนำปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมาวางเป็นกรอบการทำโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการทำประชาคมเพื่อกำหนดโครงการตามความต้องการของแต่ละชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 มกราคม 2553 และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำคัญขึ้นมาคือ กลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาต่างๆ เข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้าใจ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตน เองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2553 จะต้องส่งผลต่อประชาชนโดยตรง และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!