พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำการศึกษา 2550-2551 ในระหว่างวันที่ 26 30 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมกาเพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกองอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นผู้ประสานงานหลักกับคณะกรรมการทุกฝ่าย และหน่วยงานภายนอก เพี่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเตรียมการรับเสด็จ งานพิธีการ ตลอดจนการรองรับบัณฑิต และญาติ ส่วนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 และจะได้ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่อง และเตรียมมาตรการป้องกัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งน้ พร้อมจะปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 12 แห่ง และขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำการศึกษา 2550-2551 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 30 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!