จ.ตราด จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ส่งเสริมร้านรับซื้อของเก่ามีระบบบริหารจัดการร้านที่ดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ส่งเสริมร้านรับซื้อของเก่ามีระบบบริหารจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ นายสุชิน เพียรทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เตรียมจัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดตราดที่มีอยู่เกือบ 100 ร้าน มีระบบการบริหารจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ สำหรับการดำเนินโครงการนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินที่มาจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ ปกครองจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น โดยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดำเนินการออกตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่า ตามเกณฑ์การประเมิน 50 ข้อ เช่น ความสะอาดโดยรอบของสถานที่ประกอบกิจการ ระบบระบายอากาศ สถานที่ตั้งห่างจากสถานศึกษา สถานพยาบาล ตลาดสด หรือสถานเลี้ยงเด็กหรือไม่ มีความปลอดภัยในการดำเนินกิจการต่อชุมชนหรือไม่ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 หรือไม่ เป็นต้น โดยหลังจากการประเมิน ร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลโดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับพื้นฐาน เป็นการยกย่องร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบบริหารจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!