วิปรัฐลุยแก้รธน.นัดชี้ขาด-26พ.ย.

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาล แถลงข่าวภายหลังการประชุมวิปรัฐบาล วิปวุฒิสภา และคณะกรรมการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อหารือความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าที่ประชุมได้ตรวจทานร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งแยกเป็น 6 ฉบับอย่างละเอียด พบว่ามีปัญหาอยู่บางถ้อยคำ เนื้อหาบางส่วนก็ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการเขียนบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งของ ส.ว. ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการยกร่างฯ นำกลับไปแก้ไขก่อนนำมาเสนออีกครั้งในการประชุมวันที่ 26 พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้จะนำร่างดังกล่าวแจกจ่ายให้กับทุกพรรคการเมือง วุฒิสภา และฝ่ายค้าน เพื่อให้นำกลับไปศึกษาพร้อมทำข้อเสนอแนะกลับมาหารือในการประชุมครั้งต่อไปที่ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ได้เสนอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้ส่งให้กับนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การจัดทำประชามติ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด