ไล่บี้ข้าราชการโกงรัฐเบิกค่ายา

ป.ป.ท.ไล่บี้ข้าราชการขี้โกง เวียนเบิกค่ายา พบตัวเลขเพิ่มขึ้น15-20% ต่อปี บางรายเบิกปีละ 1-2 ล้านบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด