คณะยุวทูตเมืองยาชิโย รุ่นที่ 21 เยือน กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะยุวทูตเมืองยาชิโย รุ่นที่ 21 เยือน กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างสองประเทศ นายพินิจ จารุสมบัติ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายทากาชิ คากายะ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเมืองยาชิโย, นายยาซูยูกิ ยากิ ผู้บริหารการศึกษาเมืองยาชิโยและผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาทาคัทซุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเยาวชน จำนวน 15 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนเยาวชนตาม โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ที่มีกำหนดเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2552 โดยรองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมา เป็นรุ่นที่ 21 เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับกรุงเทพมหานคร และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 2 ประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในอนาคต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเป็นการส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษา ในการสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเป็นพื้นฐานให้เยาวชนเติบโตและมีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนทุกประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด