คณะทำงานเฉพาะประเด็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของคนใต้ จัดเวทีประชาคม เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานเฉพาะประเด็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของคนใต้ จัดเวทีประชาคม เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ (12 พ.ย. 52) ที่ห้องประชุมไมตรี สช. เขตพื้นที่การศึกษา จ.กระบี่ คณะทำงานเฉพาะประเด็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของคนใต้ นำโดย นายไชยพร จันทร์หอม ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อนำข้อเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ เยาวชน สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน นายไชยพร จันทร์หอม แกนนำเครือข่าย กล่าวว่า เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคใต้ ร่วมกับ ภาคีภาคประชาสังคม จ.กระบี่ โดยความร่วมมือสนับสนุนของคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคใต้ ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาคมท้องถิ่น จ.กระบี่ ต่อข้อประเด็นที่ 11 ว่าด้วย กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเอง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ ซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 ณ อาคารสหประชาชาติกรุงเทพมหานครต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!