อปส. ระบุ หน่วยงานของ กปส.พร้อมใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลข้าราชการแบบใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วัน 1 เมษายน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความพร้อมใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแบบใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วัน 1 เมษายน 2553 นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ประกาศการเตรียมความพร้อมเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแบบใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 และส่งเจ้าหน้าที่มาสร้างความเข้าใจในระดับปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังหลักการและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการประเมินผล ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในการยอมรับหลักการเกณฑ์ดังกล่าว จึงจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติน้อยลง พร้อมกับระบุว่า ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์มีการกำหนดรายละเอียดการประเมินด้านต่างๆ อาทิ ระบบบัญชี การพิจารณาคะแนน หลักเกณฑ์ทั่วไปที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้แล้ว และในลำดับต่อไป คือการชี้แจงสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจะถูกนำมาปรับแก้ให้มีความสอดคล้องกับสภาพองค์กรในภายหลัง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อวิธีการทำงาน การรับมอบงานแต่ละระดับ และการประเมินผลให้เป็นร้อยละ จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารระดับกองงาน ในฐานะที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานโดยตรง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!