กาฬสินธุ์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับบริจาคโลหิตจากครู อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เช้าวันนี้(12 พย) นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปรับบริจาคที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยมีคณะครู อาจารย์และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีกว่า 120 ราย ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มีกำหนดออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 7 ครั้ง รับบริจาคแล้ว 3 ครั้ง โดยในครั้งต่อไป ได้แก่ วันศุกร์ที่ 13พฤศจิกายน ที่หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี วันพุทธที่ 18 พฤศจิกายน ที่หอประชุมโรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันปริมาณโลหิตในคลังเลือดกลางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้อยมากจนขาดแคลนไม่เพียงพอที่จะให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยาวชนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หรือ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่ดังกล่าวข้างต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด