จ.อำนาจเจริญ ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่2009 จำนวน 108 คน เสียชีวิต 1 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 108 คน เสียชีวิต 1 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว จำนวน 108 คน มีจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัย จำนวน 349 คน มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและทุเลาลงแล้ว จำนวน 1 คน ในเขตอำเภอเมือง เสียชีวิต จำนวน 1 คน จากอำเภอปทุมราชวงศา ขณะนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดได้มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ภายนอกอาคารโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด ตั้งแต่บริเวณทางเข้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับทุกรายที่เข้ามารับบริการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พบการระบาดในทุกพื้นที่อำเภอ ใน 38 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 67.85 ของตำบลทั้งหมด แยกเป็น เพศชาย 51 ราย เพศหญิง 57 ราย อายุที่พบ ต่ำสุด 9 เดือน สูงสุด 73 ปี แยกเป็น กลุ่มอายุพบมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ กลุ่มอายุ 11-20 ปี ร้อยละ 32 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 17 กลุ่มอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14 กลุ่มอายุ 0 -5 ปี ร้อยละ 11 กลุ่มอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 9 กลุ่มอายุ 6-10 ปี ร้อยละ 8 กลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 6 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3 นอกจากสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานในสังกัด ยังมีการเฝ้าระวังผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ถึงแม้ว่าแนวโน้มการพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ทำให้โอกาสของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ระลอกที่ 2 มีแนวโน้มมากขึ้น และเมื่อจำแนกข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ แล้วพบว่าโรงพยาบาลที่มี แนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ชานุมาน ปทุมราชวงศา และลืออำนาจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!