จ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งระดับป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษไปแข่งขันประกวดในระดับเขตและระดับประเทศ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบรางวัลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เกษตรกรตำบล เคหกิจเกษตรกร เกษตรกรอำเภอ ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2552 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อาชีพเกษตรกรถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องส่งเสริมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดการคัดเลือกและมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้หน่วยงานอื่นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!