จังหวัดชลบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันในจังหวัดชลบุรี ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน เนื่องจากมีการแพร่กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและอาชญากรรม จังหวัดชลบุรีจึงได้ใช้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMER ONE มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยในส่วนของสถานประกอบการ จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า สถิติการระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชลบุรีมีมากขึ้น ซึ่งโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นโครงการสำคัญภายใต้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างพลังแผ่นดินป้องกันยาเสพติดจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดชลบุรี การดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!