คกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันไข้หวัดใหญ่ เสนอของบกลางรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงฤดูหนาว 450 ล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เสนอของบกลางรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงฤดูหนาว จำนวน 450 ล้านบาท พร้อมเผย ขณะนี้ไทยยังไม่พบการดื้อยาของเชื้อไวรัส โดยให้คงความเข้มข้นของมาตรการรักษาผู้ป่วย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 6 โดยมี นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามการบริหารจัดการ การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เตรียมรับการระบาดในระลอกใหม่ในช่วงฤดูหนาว และพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง โดย พลตรีสนั่น กล่าวว่า จากการประเมินผลสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดขยายไปสู่ระดับอำเภอ โดยในรอบวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2552 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ส่วนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วประเทศ มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 - 7 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 184 ราย เท่าเดิม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง จำนวน 450 ล้านบาท ใน 4 กิจกรรมหลักประกอบด้วย มาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเฝ้าระวัง การจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ เวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเครือข่าย , การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังด้านชุมชน ด้านการท่องเที่ยว การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ เฝ้าระวังในสถานศึกษาทั้งใน กทม. ต่างจังหวัด และภารกิจของกระทรวงอื่นๆ , การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท ส่วนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากเดิมที่สั่งจองไว้ 2 ล้านโดส คณะทำงานด้านการแพทย์ จะปรึกษาหารือ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง ด้าน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว 4 เดือนซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีการเคลื่อนที่ของประชาชนชาวไทยและต่างประเทศค่อนข้างสูง จึงคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 กระจายไปทั่วประเทศ เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้ จึงเน้นย้ำประชาชนให้ร่วมกันป้องกันควบคุมโรคให้มากที่สุด ขณะที่ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะอนุกรรมการวิชาการฯ มีการประชุมติดตามประเมินผลทุกวันจันทร์ พบว่ายังไม่มีการดื้อยาของเชื้อไวรัส ให้สถานบริการทุกแห่งคงความเข้มข้นของมาตรการในการรักษาผู้ป่วย เช่น เน้นการแยกผู้ป่วย การล้างมือ การคาดหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด และหากป่วยเป็นไข้หวัดให้หยุดรักษาตัวในบ้าน และเน้นย้ำแพทย์หากพบผู้ป่วยควรให้ยาต้านไวรัสทันที ไม่ต้องรอจนเกิน 3 วันหลังป่วย เพราะยาจะให้ผลดีหลังป่วยไม่เกิน 72 ชั่วโมง และจำนวนยาต้านไวรัสมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยได้ถึง 3 ล้านคน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!