มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราธิวาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงโปรดเกล้าฯให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 710 ถุง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 8 รายๆ ละ 10,000 บาท สำหรับอำเภอศรีสาครมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลซากอ ตำบลตะมะยูง ตำบลศรีสาคร ตำบลเชิงคีรี ตำบลกาหลง และตำบลศรีบรรพต ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,579 คน 859 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 10 คน แยกเป็น 2 กรณีคือ ดินโคลนถล่มบ้านเรือนราษฎร จำนวน 8 คน น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 2 คน จากนั้น นายอภัย ได้เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์พระครูวินิจชลธารประชาร่วมอุทิศ (วัดร่อน) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 700 ถุง สำหรับความเสียหายในพื้นที่อำเภอระแงะนั้น มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบองอ ตำบลมะรือโบตก ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบาโงสะโต ตำบลเฉลิมและตำบลตันหยงมัส ซึ่งราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เป็นล้นพ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด