ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง เปิดอบรมต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ให้ผู้สมัครต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 รายงานตัวเพื่อฝึกอาชีพ นายพงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กำหนดเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรุ่นที่ 7 หรือโครงการต้นกล้าอาชีพ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมระนองการ์เด้น อ.เมืองระนอง จึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 7 ไว้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองทุกคน ทุกหลักสูตร ไปรายงานตัวและร่วมพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด