จังหวัดพัทลุง ปี 2552 มีรายได้จากการส่งออกด้านปศุสัตว์ มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพัทลุง ปี 2552 มีรายได้จากการส่งออกด้านปศุสัตว์มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท และปี 2553 จะดำเนินการแปรรูปผลิตภัณ์ฑ์ด้านสุกร นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในปี 2552 จังหวัดพัทลุง มีรายได้จากการส่งออกด้านปศุสัตว์มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายสุกรชำแหละและสุกรมีชีวิต รองลงมาไก่เนื้อและโคเนื้อ สำหรับสุกรในอนาคต จะมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กุนเชียง ไส้กรอก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2553 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกรแล้ว 2 แห่ง คือ ที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง และที่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน นายไพโรจน์กล่าวอีกว่า ในปี 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มีแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการผลิตในด้านปศุสัตว์ อาทิ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คาดว่าเมื่อดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเสร็จจะสร้างรายได้กับเกษตรกรมากขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!