สุรพลแจงมติทปอ.ไม่แยกสอบวิทย์

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ยืนยันความต้องการให้แยกสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 2 ออกเป็น PAT 2.1 เคมี PAT2.2 ฟิสิกส์ และ PAT 2.3 ชีววิทยา เพื่อคัดเด็กให้ตรงตามความนัด มิฉะนั้นจะหันไปรับตรงมากขึ้น ว่า ในการประชุม ทปอ.ที่ผ่านมาได้มีการถกเถียงในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าวิธีการการแยกสอบไม่ใช่การแก้ปัญหาการรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ แต่จะไปสร้างปัญหาอื่นตามมาอีกมาก โดยเฉพาะเป็นการทำลายหลักการของการสอบเข้ามหาวิ่ต้องการให้มีการสอบน้อยที่สุด และลดภาระของเด็กลง ซึ่งหากมีการแยกสอบ PAT 2 ก็หมายถึงนักเรียนจะต้องสอบวิทยาศาสตร์ถึง 4 วิชา อีกทั้งจะนำไปสู่การเสนอให้เพิ่ม PAT อื่น ๆ ตามมาด้วย อาทิ PAT ภาษาไทย สังคม และศิลปกรรม เป็นต้น อีกทั้งจะทำให้ระบบแอดมิชชั่น กลับไปสู่ปัญหาเดิม คือ หากเด็กอยากเรียนสายวิทยาศาสตร์ และต้องการไปสอบเข้าสายศิลปศาสตร์ด้วย จะต้องสอบถึง 10 ครั้ง

ศ.ดร.สุรพล กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามหากทางคณะวิทยาศาสตร์ เห็นว่าระบบการสอบไม่ได้จำแนกเด็ก ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ก็มีข้อเสนอให้ใช้วิธีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของคณะ เช่น นักศึกษาจะต้องทคะแนนสอบ PAT 2 ได้ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน จึงจะรับพิจารณา ซึ่งวิธีนี้ก็แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับการแยกสอบ และ ทปอ.ก็เห็นด้วย ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการ ตัดสินใจของ ทปอ.อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อภาพรวมของการศึกษาประเทศ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งความรับผิดชอบต่อกลุ่มคณะหรือสาขาวิชา ทั้งนี้ตนในนามของ ทปอ.พร้อมชี้แจงต่อที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ถึงเหตุผลที่ ทปอ.มีมติดังกล่าวออกมา.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!