มร.สส.รับโควตากว่าพันคน

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2553 มร.สส.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ใน 6 คณะ จำนวน 1,021 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ 60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 237 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 140 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 205 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 80 คน และคณะวิทยาการจัดการ 229 คน พร้อมกันนี้ยังได้เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อีก 60 คน

อธิการบดี มร.สส. กล่าวว่า นอกจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตาแล้วทางมหาวิทยาลัยยังได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2553 ด้วย จำนวน 55 ทุน แยกเป็นคณะครุศาสตร์ 10 ทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ทุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 ทุน และคณะวิทยาการจัดการ 2 ทุน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับ ทุนเพชรสุนันทา จะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ผู้สนใจสมัครคัดเลือกระบบโควตา และ ทุนเพชรสุนันทา ได้ทาง http://www.ssru.ac.th หรือ http://quota.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2160-1023 และ 0-2160-1111 ต่อ 1093-4 ในเวลาราชการ.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!