ครม.ไฟเขียวดันตั้ง-บิ๊กศธ.

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายชินภัทร ภูมิรัตน เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3.นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.นายวินัย รอดจ่าย เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นรองเลขาธิการ สพฐ. 6.นางสุทธิศรี วงษ์สมาน เป็นรองเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7.นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติรับโอนนายกำจร ตติยกวี เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป และอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พล.อ.อ.ไพบูลย์ จันทร์หอม ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2552 เป็นต้นไป.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!