ระนองรักษ์ให้ทีโอทีเดินหน้า

โครงการ3จีงบสองหมื่นล้าน

ไอซีที เมินชะลอ 3จี-ทีโอที 2 หมื่นล้านบาท ตามมติ ครม.ศก. ประกาศเดินหน้าตามคำแถลงนโยบายรัฐบาล มาร์ค ปี พ.ศ. 2551

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ไอซีทียังหนุนให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ 3จี ทั่วประเทศซึ่งใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ส่วนกรณีที่คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) บางท่านเสนอให้ยกเลิกการลงทุนโครงการ 3จีของทีโอทีไปเลย เพราะไม่เข้าใจว่า 3จีมีประโยชน์อย่างไร ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไร ตนได้อธิบายไปแล้ว และขอยืยันว่าจะให้ทีโอทีเดินหน้าโครงการ 3จีทั่วประเทศต่อไป

รมว.ไอซีที กล่าวว่า การทำงานของไอซีทียึดตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่แถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ข้อ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ 4.5.1 ซึ่งมีใจความพอสังเขปว่า พัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชา ชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ ครม.เศรษฐกิจให้ทีโอทีชะลอดูความชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตคลื่น 3จีของ กทช. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ระบุว่า หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องร่างหลักเกณฑ์ข้อสนเทศ 3จีในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายน กทช. น่าจะได้ข้อสรุป ซึ่งทีโอทีไม่ได้ชะลอการดำเนินงานตาม ครม.เศรษฐกิจ เพราะระหว่างนี้ก็ยังเดินหน้าวางแผนการดำเนินงาน 3จี ต่อไป และในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ก็จะเปิดให้บริการ 3จี ในกทม.-ปริมณฑล รมว.ไอซีที กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!